Suzuki

Suzuki-metodi

Suzuki-menetelmällä voivat soiton opiskelun aloittaa jo alle kouluikäiset lapset. Oppimateriaalina käytetään kotona cd:tä, jolla harjoiteltavat kappaleet ovat. Soittotunnilla on yhtä aikaa 2-3 lasta soittimesta riippuen. Opettajat pitävät myös säännöllisiä ryhmätunteja.

Jompikumpi vanhemmista on läsnä soittotunnilla ja ohjaa lasta kotona, joten vanhempien koulutus on edellytys menetelmän onnistumiselle. Suzuki-opetukseen valitaan lapset vanhempien haastattelun perusteella.

Opistoomme on kerääntynyt harvinaisen paljon Suzuki-menetelmässä huipulle asti pätevöityneitä opettajia, jotka kouluttavat myös kotimaisia ja ulkomaisia kollegoitaan. Viulunopettajat Salla Ahokanto ja Hannele Lehto, sekä sello-opettaja Anja Maja ovat ns. kouluttajaopettajia Suzuki-metodissa. Marttiina Niemi on kouluttautunut huilussa Suzuki-opettajaksi. Myös kaksi kitaranopettajista, Ilkka Hammo ja Tuomo Kupari opettavat Suzuki-menetelmällä. Suzuki-menetelmää opetuksessaan käyttävät myös pianoa opettavat Anu Ekholm ja Risto Kytö sekä sellonsoiton opettajat Jari-Pekka Manninen ja Tiia Ignatius.

Suzuki-oppilaiden opetusohjelmaan kuuluvat tärkeänä osana ryhmätunnit, jotka eivät ole vaihtoehto orkesterille. Orkesteriin osallistumisesta sovitaan oman opettajan kanssa.

Suzuki-ryhmien ajat lukuvuonna 2016-2017:

Kitarat maanantai 18.00-18.45 Taivaskalliontie

Pianot tiistai 16.45-17.30 Taivaskalliontie

Viulut tiistai 17.45-18.45 Taivaskalliontie

Sellot tiistai 17.30-18.30 Koskelan kirkko

Huilut torstai 18.30-19.15 Taivaskalliontie

Suzuki-soittajien konsertteja tapahtumakalenterissa.

**************************


Suomen Suzukiyhdistys ry:n lehdistötiedote:

"Vanhempien suurimpana huolenaiheena tulisi olla, että heidän lapsistaan kasvaisi hyviä ihmisiä." (Shinichi Suzuki)

Suzuki-soitonopetusmenetelmän on kehittänyt japanilainen viulisti ja pedagogi Shinichi Suzuki. Menetelmä on tehnyt soitonopiskelun aloittamisen mahdolliseksi alle kouluikäisille lapsille, jotka eivät vielä osaa lukea nuotteja. Suzukin kehittämän "lahjakkuuskasvatusmenetelmän" tärkeä periaate soittotaidon opiskelun lisäksi on lapsen koko persoonallisuuden kehittäminen musiikin avulla. Tässä kasvatustyössä on perheen ja opettajan yhteistyöllä perustavaa laatua oleva osuus.

Kuuntelemalla oppiminen
Soiton oppimisen lähtökohtana lapselle on soiva mielikuva musiikista, ei nuotit. Oppimateriaalina käytetään kotona cd:tä, jolla harjoiteltavat kappaleet ovat. Lapsi oppii myös kuuntelemalla muita lapsia, silla soittotunneilla on yhtä aikaa 2-3 lasta soittimesta riippuen. Opettajat pitävät myös säännöllisiä ryhmätunteja.

Menetelmä korostaa kaiken hyvän musiikin kuuntelun tärkeyttä. Kuuntelu tulisi aloittaa jo vauvaiässä. Periaatteessa jo odottavat äidit voivat kuunteluttaa lapsiaan.

Vanhempien ohjaava osuus
Jompikumpi vanhemmista on läsnä soittotunneilla ja ohjaa lasta kotona. Vanhempien koulutus ennen soittotuntien alkua ja opetuksen kuluessa on välttämätöntä menetelmän onnistumiseksi.

Opettajien koulutus
Soitonopettaja voi erikoistua suzukiopettajaksi osallistumalla Suomen Suzukiyhdistyksen järjestämään Suzuki-opettajakoulutukseen. Koulutus tapahtuu ESA:n (European Suzuki Association) valvonnassa ja ESA:n tutkintovaatimusten mukaisesti. Suzuki-opettajan tutkinto koostuu viidestä osatutkinnosta ja se on kansainvälinen.

Suomen Suzukiyhdistys ry

Yhdistys perustettiin v. 1985. Se toimii järjestäen mm. opettajien ammatillista lisäkoulutusta ja leiritoimintaa. Lisäksi se hoitaa yhteyttä alan kansainvälisiin järjestöihin. 

Suzuki

Shinichi Suzuki Helsingörin konferenssissa, Tanskassa 1981. Kuva Marja Olamaa.