kamu yksilöopetus

Yksilöopetus

Yksilöopetuksessa oppilas saa tavallisimmin 45 minuutin pituisen yksityisen soittotunnin viikossa. Tämän lisäksi opintoihin kuuluvat rytmiikka- tai musiikin perusteet -oppiaine sekä yhtyemusisointia. Nämä voi valita ohjelmaansa sopivassa vaiheessa opintoja. Yksilöopetuksen oppilaat esiintyvät useita kertoja vuodessa. Kamulinja järjestää yksilöoppilaille mahdollisuuksien mukaan myös kansantanssi- ja soitinrakennuskursseja.

Kamulinjalla toteutetaan omaa opetussuunnitelmaa, joka noudattaa taiteen perusopetuksen vaatimuksia ja nojautuu Suomen musiikkioppilaitosten liiton hyväksymiin kansanmusiikin tasosuoritusten sisältöihin. Kamulinja pyrkii myös kehittämään omalta osaltaan kansanmusiikin opettamista ja kokeilemaan opetuksen sisältöjä.

Kansanmusiikin opiskelussa painotetaan matkimalla oppimista, korvakuulolta soittoa ja luovaa musisointia. Yhteismusisointi erikokoisissa yhtyeissä on tärkeää. Opetussuunnitelma tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen ilmaisuun laulu-, tanssi- ja soitinrakennuskurssien kautta.

Instrumentikseen voi valita esimerkiksi jonkin seuraavista: kantele, viulu, jouhikko, kitara, mandoliini, ukulele, harmooni, piano, 2- ja 5-rivinen haitari, nokkahuilu ja laulu. Soittimistoa laajennetaan kysynnän mukaan.

Yksilöopetus maksaa 790€ lukuvuodelta (2018–2019), syys- ja kevätlukukausi laskutetaan erikseen. Hintaan sisältyy oman soittotunnin lisäksi monipuolinen ryhmäopetus.

YKSILÖOPETUKSEEN HAKU 2019

Hakuaika 15.4. - 17.5. 2019. Tee hakemus sähköisesti täällä: kmo.eepos.fi

Kamulinjan valinnat ovat 21. ja 22.5. Hakemuksessa voit varata ajan oppilasvalintahaastattelulle.

 

Tietopaketti ilmoittautumis- ja hakukäytännöistä

 

KANSANMUSIIKKI- ELI KAMULINJAN YKSILÖOPETUKSEN INSTRUMENTIT

(tiedustele myös muita vaihtoehtoja)

Harmonikka (haitari)

Kamulinjan yksilöopetuksessa voi opiskella 5-rivisen harmonikan soittoa mutta opetusta pystytään tarjoamaan myös 2-rivisessä haitarissa.

5-rivinen näppäinhaitari on harmonikkamalleista tunnetuin ja yleisin. Sen sormio on kromaattinen ja samanääninen, eli jokaisesta näppäimestä tulee työntö- ja vetopalkeella sama ääni.

5-rivisen haitarin soiton voi aloittaa 6-7-vuotiaana, jolloin lapselle hankitaan mahdollisimman pienikokoinen 2-äänikertainen soitin. Sitä mukaa kun lapsi kasvaa, soitinta vaihdetaan isompaan, jolloin soittimen ääniala myös kasvaa. 

Kamulinjan haitariopettaja Teija Niku on erikoistunut mm. Balkanin alueen ja pohjoismaiseen kansanmusiikkiin.

Kantele

Kanteletunneilla soitetaan monipuolisesti uutta ja vanhaa kansanmusiikkia, sävelletään ja improvisoidaan. Kanteleopetuksessa voi halutessaan keskittyä yhden kanteletyypin soittoon tai siirtyä soittovuosien kuluessa esim. useampikieliseen kanteleeseen. Eri kanteleisiin tutustutaan soittotunneilla ja kanteleyhtyeessä.

Pienkanteleita ovat 5-kielinen, 10/11-kielinen ja 15-19-kielinen kantele.

Saarijärven kantele (tikkukantele) on 18-21-kielinen, mm. Keski-Suomen alueella soitettu kantele, jota soitetaan sointuotteita käyttäen tikulla tai nahkanpalalla.

Iso kantele on 28-40-kielinen pöydältä soitettava soitin, jota kutsutaan myös kotikanteeleksi. Konsertti- ja koneistokanteleeseen on asennettu sävelkorkeuksien muutokset mahdollistava koneisto.

Kamulinjan kanteleopettaja on Emmi Kujanpää.

Kitara

Kitaran yksilötunneilla soitetaan monipuolisesti kansanmusiikkia ja improvisoidaan. Tunneilla soitetaan pääasiassa plektralla ja harjoitellaan sekä melodiasoittoa että säestyssoittoa. Kitaransoiton voi aloittaa jo alle kouluikäisenä. Pienet oppilaat voivat aloittaa kitaratunnit myös ukulelella ja ukulelesta siirrytään kitaraan myöhemmin.

Lukuvuonna 2018-19 Markus Rantanen on tauolla ja kitaran opetuksesta vastaa Martin Gripentrog.

Laulu

Kansanlaulun tunneilla tutustutaan omaan ääneen ja opetellaan ilmaisemaan itseä laulaen. Opiskelussa perehdytään suomalaiseen ja lähialueiden lauluperinteeseen kuten runolauluun, rekilauluihin ja balladeihin sekä tutustutaan erilaisiin äänenkäyttötapoihin kuten karjalainen kelkettely tai saamelaisjoiku. 

Myös oma improvisointi, säveltäminen ja lyriikanteko kuuluvat kansanlaulun opiskeluun. Laulun yksilöopetuksen opettajina toimivat Mira Törmälä ja Emmi Kujanpää.

Nokkahuilu

Nokkahuilun opiskelun voi aloittaa sopraano- tai alttonokkahuilulla käden koosta ja omasta kiinnostuksesta riippuen. Nokkahuilujen rinnalla voidaan käyttää myös muita puhaltimia kuten tinapillejä tai pitkähuilua. Tunneilla soitetaan kansanmusiikkiohjelmistoa sekä tehdään omia pieniä sävellyksiä ja sanoituksia. Opettajana toimii Kirsi Ojala.

Piano/harmooni

Kansanmusiikkipianotunneilla soitetaan sekä pianoa että harmoonia. Opetussuunnitelma noudattaa kansanmusiikille laadittuja taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän sisältöjä. Harrastuksen voi aloittaa jo ennen kouluikää, lapsen kiinnostuksen ja henkilökohtaisten edellytyksien mukaisesti.
Piano-opettaja Tytti Metsä opettaa myös kamulinjan muskareita.

Ukulele

Ukulele on Havaijilla 1860-luvulla kehitetty "minikitara". Sen suosio musiikkiopisto- ja koulusoittimena kasvaa ympäri maailman. Aivan pienelle lapselle ukulele on kitaraa parempi ensisoitin, koska lyhyitä nailonkieliä on kevyt soittaa ja ukulele sopii kitaraa mukavammin pieneen syliin. Lapsen kasvaessa ukulelestä kitaraan siirtyminen on vaivatonta samankaltaisen virityksen takia. Lukuvuonna 2018-19 opettajana toimii Martin Gripentrog.

Viulu

Kamulinjan viulutunnit voi aloittaa jo ennen kouluikää. Vuonna 2018–2019 kamulinjan pikkuviulisteja ja aikuisryhmiä opettaa Saija Teirikangas. Yksityistuntien lisäksi viulistit kokoontuvat musisoimaan myös ryhmänä. Opiskelun materiaalina käytetään suomalaista pelimannimusiikkia sekä monipuolisesti myös muiden maiden kansanmusiikkeja. Oma viulu kannattaa hankkia opintojen alusta asti, opistolla on vain muutaman viulu vuokrattavana. 

Jouhikko

Syksystä 2016 myös jouhikko nousi kamulinjan yksilösoittimien joukkoon. Se on keskiajalla syntynyt 3-kielinen, polvien välissä sellon tapaan soitettava jousisoitin, jossa keskimmäinen matalin kieli soi soitettaessa koko ajan. Kielet on tehty perinteisesti jouhista punomalla. Ohjelmisto pohjautuu vanhaan savo-karjalaiseen perinteeseen, mutta mikään ei estä sillä soitettavan uudempiakaan sävelmiä. Jouhikon soitto kannattaa aloittaa vasta kouluikäisenä, sillä pieniä jouhikoita on huonosti saatavilla, ellei sitten rakenna sitä itse! Suhteellisen yksinkertaisen rakenteensa vuoksi myös itse rakentaminen on mahdollista. Aiheesta järjestetään silloin tällöin kursseja. Jouhikkoa opettaa yksilöopetuksessa Tytti Metsä.