kamulinja opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma

Tutustu kansanmusiikki- eli kamulinjan opetussuunnitelmaan!

Tietoa kamulinjan toiminnasta saat myös Facebook -sivujemme kautta.
__________

Kamulinja perustettiin 1.1.2010 Kansanmusiikkiopiston yhdistyttyä Käpylän musiikkiopistoon. Kamulinjalla on tarjolla sekä yksilöopetusta että avointa ryhmäopetusta.

Kamulinjalla voi tutustua perinteiseen ja uuteen kansanmusiikkiin omien lähtökohtiensa, kiinnostuksensa ja edellytyksiensä mukaisesti. Kamulinjan perusfilosofia on että jokaisella on riittävä perimä soittaa, laulaa ja tanssia. Jo pienillä keinoilla voidaan tuottaa mielekästä ja "oikeaa" musiikkia. Kansanmusiikin traditiot ja muodot luovat turvalliset raamit myös oman, hetkestä syntyvän musiikin luomiselle. Kamulinja tarjoaa mahdollisuuden sekä tavoitteelliseen kansanmusiikin opiskeluun että rentoon harrastamiseen.

Kamulinjan opettajat ovat mm. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolta valmistuneita tai valmistuvia maistereita, sekä muita etnisten musiikkityylien asiantuntijoita.

Yksilöopetuksen rinnalla on runsaasti erilaisia avoimia opetusryhmiä. Ryhmässä tapahtuva musisointi on mukavaa, mutta myös toimiva opetusmetodi. Ryhmä antaa tukea oppimiseen ja kehittää musiikillisia kommunikointitaitoja. Lisäksi oppilas tottuu musisoimaan muiden kuullen ja kynnys esiintymiseen madaltuu. Myös aikuisilla on mahdollisuus harrastaa musiikkia, vaikka yhdessä tai erikseen lastensa kanssa.

Kamulinjan opetuksen järjestelyistä vastaa apulaisrehtori Maija Karhinen-Ilo.