kamu muskarit

Kamumuskarit

2019-2020

Ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu 3.5.2019 alkaen Eepos-sivulla: kmo.eepos.fi

Kansanmusiikkimuskarissa lähtökohtana on lapsi ja lapsen tapa kokea moniaistisesti. Kamulinjan muskareissa on monipuolista ja kokonaisvaltaista musisointia, laulua, loruttelua, rytmejä, soittoa, tanssia, syliä ja seikkailua.

Leikkien ja laulujen kautta ollaan vahvasti kiinni tässä päivässä yhtälailla kuin kulttuuriin juurilla, sen tarinoissa ja rytmeissä. Vauvojen sekä 1–2-vuotiaiden muskareissa lapsilla on vanhempi tai hoitaja mukana. Vanhempien lasten ryhmissä sovitaan ryhmäkohtaisesti ovatko vanhemmat mukana. Sisarusryhmiin vanhempi tai hoitaja voi tulla 2–3 sisaruksen kanssa.

Huom! Kaikkiin sisarusryhmiin voi ilmoittaa mukaan myös sylivauvan. Sisarusryhmien ikärajat on määritelty sen takia, että perheet voivat halutessaan valita sopivan sisarusryhmän niin että isommat sisarukset saavat ryhmässä suurin piirtein ikäistään seuraa. Jokainen lapsi on ilmoitettava erikseen sisarusryhmiin, myös sylivauvat.

Kamulinjan muskarit on suunnattu alle kouluikäisille. Opetustila on Karjalatalolla (Käpylänkuja 1).

Kokoontumiset:

Syksy 16 kertaa (15+joulujuhla)
Kevät 18 kertaa (17+kevätjuhla)

 

Alle 3-vuotiaiden muskarit

 

ma 17.00–17.45 taaperot 1–2v. (s. 2018) op. Mira Törmälä

ti 16.15–17.00 vauvat 3–12kk (synt. 2018–2019) op. Mira Törmälä

ti 17.45–18.30 taaperot 2–3v. (s. 2017), op. Mira Törmälä

to 10.00–10.45 taaperot 1–2v. (s. 2018), op. Tytti Metsä

to 10.45–11.30 taaperot 2–3v. (s. 2017), op. Tytti Metsä

to 11.45–12.30 vauvat (s. 2019), op.Tytti Metsä

 

Yli 3-vuotiaiden muskarit

 

ma 17.45–18.30 3–4v. vanhempien kanssa (s. 2016), op. Mira Törmälä

ke 17.00–17.45 4–5v. vanhempien kanssa (s. 2015), op. Mira Törmälä

ke 17.45–18.30 3–4v. vanhempien kanssa (s. 2016), op. Mira Törmälä

to 15.45–16.30 3–4v. ilman vanhempia (s. 2016), op. Mira Törmälä

to 16.30–17.15 5–6v. ilman vanhempia (s. 2014), op. Mira Törmälä

pe 10.00–10.45 3–4v. vanhempien kanssa (s. 2016), op. Tytti Metsä

pe 11.45–12.30 4–5v. ilman vanhempia (s. 2015), op. Tytti Metsä

pe 12.30–13.15 5–6v.  ilman vanhempia (s. 2014), op, Tytti Metsä

 

Sisarusryhmät

 

ti 17.00–17.45 sisarukset 1–4v. op. Mira Törmälä

to 18.00–18.45 sisarukset 3–6v. op. Mira Törmälä

pe 10.45–11.30 sisarukset 0–6v. op. Tytti Metsä

 

 

HINNAT 2019-2020

Vauva- ja taaperomuskarit ja yli 3-vuotiaiden ryhmät: 140€/lukukausi, 280 €/lukuvuosi
Sisarusryhmä (2-3 saman perheen sisarusta) 110 €/sisarus/lukukausi, 220€/sisarus/lukuvuosi

ILMOITTAUTUMINEN

Musiikkileikkikouluihin ja avoimeen ryhmäopetukseen on ilmoittauduttava oppilaitoksen Eepos-sivulla https://kmo.eepos.fi ennen tunneille menoa, ellei erillisestä kokeilukerrasta ole sovittu ennakkoon. Ilmoittautuminen tapahtuu kerrallaan koko lukuvuodeksi, eli sekä syys- että kevätlukukaudeksi ja jatkuu aina automaattisesti kevätlukukauden loppuun.  Onnistuneesta ilmoittautumisesta tulee sähköpostiin vahvistusviesti. Ilmoittautumisesta vain syyslukukaudeksi voidaan neuvotella vasta elokuussa niiden ryhmien osalta, jotka ovat toteutumassa ja joissa on tilaa. Ilmoittautuminen on sitova heti, kun ilmoittautumislomake on lähetetty. 

 

Jos ryhmän sopivuus mietityttää, voi elokuussa ennen Eepos-ilmoittautumista sopia mahdollisesta kokeilukerrasta kamulinjan toimiston kamu@kmo.fi kanssa. Kokeilukerta voidaan etukäteen sovittaessa järjestää ainoastaan ryhmiin ryhmiin, joissa on riittävästi ilmoittautumisia ryhmän toteutumiseksi sekä joista löytyy vielä tilaa. Kokeilukertaa hyödyntävälle ei vielä varata paikkaa ryhmästä. Kokeilukerran jälkeen kamulinjan toimistoon on ilmoitettava välittömästi siitä, jatkaako oppilas ryhmässä vai ei.  Ryhmästä saa paikan vain sitovalla ilmoittautumisella.

 

Huomioi myös ryhmien ikärajat ja mahdolliset taitotaso-vaatimukset ennen ilmoittautumista.

 

Opistolla on oikeus ohjata oppilas toiseen ryhmään, jos oppilaan osaaminen ei kohtaa ryhmän vaatimuksia. Jos tasoltaan sopivan uuden ryhmän ajankohta ei sovi, ilmoittautuminen on mahdollista peruuttaa veloituksetta. Pidätämme oikeuden myös ryhmien opettajamuutoksiin.

 

Pidätämme oikeuden ryhmien aikataulumuutoksiin ja ryhmien yhdistämisiin, jos johonkin ryhmään ei saada tarvittavaa määrää osallistujia. Ilmoittautujilla on oikeus perua ilmoittautuminen ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa, jos ryhmän muuttunut aika ei sovi.

 

Musiikkileikkikouluryhmiin tai avoimeen ryhmäopetukseen ei voi ilmoittautua ja osallistua, jos edellisen tai aiempien vuosien lukukausimaksut ovat maksamatta. Ilmoittautuminen on mahdollista, kun puuttuvat maksut on suoritettu.

 

 

Musiikkileikkikouluryhmien ja kamulinjan avointen ryhmien toteutumisesta ja alkamisesta kerrotaan ryhmiin ilmoittautuneille elokuussa noin 2 viikkoa ennen opetuksen alkua.

 

Ilmoittautumisen peruuttaminen tai keskeytys

 

Musiikkileikkikouluryhmien ilmoittautumisen peruuttamista voi anoa kirjallisesti ennen lukuvuoden alkua 31.7. mennessä, tai kevätlukukauden osalta 15.12. mennessä, jos lapsen musiikkileikkikoulussa käyminen ei ole mahdollista sen vuoksi, että:

 

  • lapsi aloittaa päivähoidon

  • vanhempi aloittaa työn

  • perhe muuttaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle

  • perhettä kohtaa muu vakava ja ennakoimaton este kuten sairaus.

 

Muissa tapauksissa ilmoittautuminen on sitova, ja peruutuksia sekä keskeyttämisiä ei hyvitetä.

 

Jos peruutusta tai keskeyttämistä anotaan yllä mainittujen päivämäärien jälkeen, veloitetaan aina peruutuksen kohteena olevien lukukausien lukukausimaksut.

 

Ilmoittautumisen peruuttamista anotaan sähköpostitse joko kamulinjan toimistosta kamu@kmo.fi tai kansliasta kanslia@kmo.fi. Opettajat eivät ota vastaan keskeyttämisilmoituksia tai anomuksia.

 

Jos musiikkileikkikouluryhmien tai avointen ryhmien aikatauluja joudutaan opiston toimesta muuttamaan, ilmoittautujilla on oikeus perua ilmoittautuminen veloituksetta, jos ryhmän muuttunut aika ei sovi.

 

Musiikkileikkikouluryhmien vaihtaminen

Musiikkileikkikouluryhmää on mahdollista vaihtaa lukuvuoden aikana painavilla perusteilla, jos uudessa ryhmässä on tilaa ja siirto ei vaaranna alkuperäisen musiikkileikkikouluryhmän toteutumista tai jatkumista. Jos ryhmään halutaan vaihtaa kevätlukukaudelle, on siitä sovittava ennakkoon syyslukukaudella 15. joulukuuta mennessä. Ryhmänvaihtoa pyydetään sähköpostitse joko kansliasta kanslia@kmo.fi tai kamutoimistosta kamu@kmo.fi.

 

LISÄTIETOA

Kamulinjan muskareihin liittyvissä kysymyksissä neuvoo kamulinjan toimisto, ensisijaisesti sähköpostitse kamu@kmo.fi / puh. 050 449 8940 (ma, ke ja to klo 13–16)/ Kirsi Kähkönen & Maija Karhinen-Ilo. Ilmoittautumista tai laskutusta koskevat tiedustelut lähetetään osoitteeseen kanslia@kmo.fi.

Tervetuloa mukaan muskaritoimintaan!