Yhdistykset

Yhdistykset

Musiikkiopiston toiminnassa on mukana tukiyhdistyksiä:

  • Käpylän Musiikkiopiston Kannatusyhdistys
  • Opettajayhdistys

Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää esittävän ja luovan säveltaiteen opetusta sekä siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta sekä kehit­tää kansallista musiikkikulttuuria ja laajentaa musii­kin harrastusta. Yhdistys ylläpitää Helsingissä sijaitsevaa Käpylän mu­siikkiopistoa tai sen toimintaa jatkavaa musiikkioppilaitosta ja edistää musiikkielämää järjestämällä musiikkikult­tuuriin liittyviä tapahtumia.

Kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenet syksyllä 2017 ovat  Matti Liski (pj), Jan-Henrik Sievers, Susanna Collins, Tuomas Siirala, Olli Hyvönen sekä Johanna Kujala. Hallituksen sihteerinä ja asioiden esittelijänä toimii rehtori. Opettajien edustajana 2016-2017 (läsnäolo- ja puheoikeus) on Georgij Putilin.

Käpylän musiikkiopiston opettajayhdistys on OAJ:hin kuuluva paikallisyhdistys. Jäseniä siinä on noin 30. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteishenkeä musiikkiopiston opettajien keskuudessa, huolehtia jäsentensä yhteiskunnallisista, palkkauksellisista, sosiaalisista ja muista ammatillisista eduista sekä kehittää opettajakunnan ammattitaitoa. 

Yhdistyksen puheenjohtajana lukuvuonna 2017-2018 toimii opiston viulunsoiton lehtori Ahti Valtonen.